Η κεντρική ιδέα του έργου εδράζει στην αξιοποίηση μεταλλείων και λατομείων στη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας – Βουλγαρίας και η μετατροπή τους από σημεία παραδοσιακής βιομηχανικής - οικονομικής δραστηριότητας, σε ελκυστικά και λειτουργικά αξιοθέατα για τον τοπικό πληθυσμό και τους επισκέπτες. Υπάρχει αναμφισβήτητα μια γενική τάση σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, μιας πιο ιδιαίτερης τουριστικής ζήτησης, με τους επισκέπτες να αναζητούν ολοένα και περισσότερο διαδραστικές εμπειρίες για τη γνωριμία τους με την ιστορία, τον πολιτισμό και την καθημερινή ζωή ενός τόπου.

Οι Δήμοι Μαντάν και Πυλαίας-Χορτιάτη, αναγνωρίζοντας την επαναξιοποίηση των μεταλλείων και των λατομείων τους αντίστοιχα ταυτόχρονα ως μία σημαντική πρόκληση και ευκαιρία, σχεδίασαν το έργο Terra-Mine. Στο πλαίσιο αυτό, επέλεξαν να συνεργαστούν με εταίρους που διαθέτουν σχετική ακαδημαϊκή γνώση και ερευνητική εμπειρία στα πεδία των μεταλλείων και λατομείων, καθώς και στον τομέα του τουρισμού.

Όλοι οι φορείς αναγνώρισαν ως κοινή πρόκληση την αναζωογόνηση των παλαιών μεταλλείων και λατομείων και την ανάδειξή τους σε σημαντικά στοιχεία του τοπικού πολιτιστικού και κοινωνικού κεφαλαίου. Οι εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες στις δύο περιοχές παρέμβασης δεν είχαν σημαντικό αντίκτυπο μόνο στο γεωγραφικό και φυσικό τοπίο της περιοχής, αλλά έχουν διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό επίσης το ευρύτερο τοπικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικού πλαίσιο. Τόσο τα κύρια κανάλια επικοινωνίας όσο και οι σχέσεις με τις γειτονικές περιοχές αλλά και σε διασυνοριακό επίπεδο, βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη λειτουργία των εξορυκτικών και λατομικών βιομηχανίες. Ως αποτέλεσμα, η οικονομική ευημερία των δύο περιοχών συνδέονταν με την ανάπτυξη των δύο οικονομικών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, ο αναπόφευκτος τεχνοοικονομικός κορεσμός των δύο κλάδων, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, έχει υπονομεύσει σημαντικά την κατάσταση των παλαιών εγκαταστάσεων, ειδικά στην περίπτωση των αδρανών μεταλλείων και λατομείων. Επιπλέον, οι συνέπειες της εντατικής βιομηχανικής δραστηριότητας στο τοπικό φυσικό περιβάλλον λειτούργησαν αποτρεπτικά για την ανάπτυξη στον τομέα του τουρισμού.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων, το έργο στοχεύει στην αξιοποίηση των αδρανών μεταλλείων και λατομείων μετατρέποντάς τα σε χώρους όπου η ιστορία, ο πολιτισμός και οι παραδόσεις του τόπου θα ζωντανεύουν, προσφέροντας μια μοναδική διαδραστική εμπειρία επίσκεψης. Η προσέγγιση του έργου είναι καινοτόμα σε δύο επίπεδα: (α) ενσωματώνει την τοπική ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά σε ένα μοναδικό τουριστικό προϊόν (καινοτομία προϊόντος) και (β) στοχεύει σε μια εξειδικευμένη τουριστική ζήτηση, αξιοποιώντας τις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες που παραδοσιακά υπήρχαν στην περιοχή (καινοτομία της αγοράς). Με αυτόν τον τρόπο, στο πλαίσιο των δράσεων του έργου Terra-Mine, οι περιοχές των παλαιών μεταλλείων και λατομείων θα λειτουργήσουν ως σημεία εκκίνησης μιας θεματικής εμπειρίας εξερεύνησης της αυθεντικής ταυτότητας της διασυνοριακής περιοχής.

Δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην ασφάλεια και στον προσδιορισμό του δυναμικού κάθε περιοχής και ιδιαίτερα στην ευκαιρία να δημιουργηθεί ένας νέος διασυνοριακός πόλος τουρισμού και ανάπτυξης γενικότερα.