Τον Μάρτιο του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το σχέδιό της να κάνει την Ευρώπη ανεξάρτητη από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα πριν από το 2030.

Το Interreg CENTRAL EUROPE έχει συγκεντρώσει τις καλύτερες λύσεις από τα έργα της που μπορούν να εξομαλύνουν και να επιταχύνουν αυτή τη μετάβαση προς την κλιματικά ουδέτερη κεντρική Ευρώπη.

Μάθετε περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://interreg.eu/news/transnational-solutions-help-regions-to-become-less-energy-dependent/