Από τις 26 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αειφόρου Ενέργειας θα συγκεντρώσει δημόσιες αρχές, ιδιωτικές εταιρείες, ΜΚΟ και καταναλωτές για να προωθήσουν πρωτοβουλίες για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://sustainable-energy-week.ec.europa.eu/index_en