Международният Гръцки Университет е създаден със Закон № 4610/2019, със седалище в Тесалоники, и включва девет (9) факултета и тридесет и четири (34) катедри в Тесалоники, Кавала, Серес, Драма, Катерини, Едеса, Килкис, Дидимотихо. Също така разполага с 40 лаборатории и повече от 50 магистърски програми.

Дисциплината по Управлението на Туризма и Хотелиерството е част от Катедрата по Администрация и Икономика на бившия ATEITH, и е единствената програма за висше образование в туристическия сектор в Северна Гърция. Структурираната му учебна програма има за цел да развива и обменя знания за технологиите и науките свързани с областта на туристическия бизнес, като предоставя на студентите високо ниво на образование. Катедрата е активна и в международното сътрудничество, в рамките на Европейските програми, като има голям опит в управлението и координацията на транснационални проекти.