Европейската комисия организира открита информационна среща, за да информира всички потенциални кандидати за програмата «Horizon Europe» (Хоризонт Европа), относно подготовката на техните предложения.

Всяка година 18 април е определен от ЮНЕСКО и Международния съвет за паметниците на културата (ICOMOS) за Международен ден за опазване на паметниците на културата (International Day for Monuments and Sites).

В този брой на списанието се публикува и статия посветена на проекта Terra-Mine и туристическото оползотворяване на старите кариери в района на Асвестохори (стр. 42).

Истории за сътрудничество от целия Европейски съюз, представени ви от общността на Interreg.