• Terra-Mine
    Terra-Mine

    Устойчиво екокултурно оползотворяване на мини и кариери в трансграничния район

Община Мадан
Община Пилея - Хортиатис
Тракийския Университет «Демокрит»
Катедра «Производство и управление»
Международен Гръцки Университет
Отдел Бизнес Администрация
Минно-геоложки Университет «Св. Иван Рилски»

Последни новини

Програма Interreg VI-B NEXT за Черноморски басейн, представена на Европейската комисия за одобрение

alt=

Фазата на планиране на програмата Interreg VI-B NEXT за Черноморски басейн за програмния период 2021-2027 г. е финализирана. Програмата Interreg беше представена на Европейската комисия за одобрение на 30 юни 2022 г.

Read more

Европейската комисия официално одобри програмата Euro-MED

alt=

На 1 юни 2022 г. Европейската Комисия официално прие, с подписването на решението за одобрение, Програмата за Транснационално Сътрудничество Interreg Euro-Mediterranean (Euro-MED) за периода 2021-2027 г.

Read more

Interreg Volunteer Youth – Инициатива IVY

alt=

DG REGIO на Европейската комисия и Асоциацията на Европейските Гранични Региони - AEBR / AGEG / ARFE продължават да прилагат инициативата за младежи на Interreg - IVY, предлагайки възможността на млади хора на възраст 18-30 години от всяка държава от ЕС и други държави партньори, да служат като доброволци в трансгранични, транснационални или междурегионални програми и проекти.

Read more

Преосмисляне и насърчаване на кръговия културен туризъм

alt=

Констатациите от проучванията, проведени в Умбрия, ще бъдат представени по време на онлайн разговор по проекта Be.CULTOUR Хоризонт 2020 на 8 юли.

Read more

Interreg GR-BG Logo
Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национални фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество INTERREG V-A «Гърция-България 2014-2020»

Back to top