• Terra-Mine
    Terra-Mine

    Устойчиво екокултурно оползотворяване на мини и кариери в трансграничния район

Община Мадан
Община Пилея - Хортиатис
Тракийския Университет «Демокрит»
Катедра «Производство и управление»
Международен Гръцки Университет
Отдел Бизнес Администрация
Минно-геоложки Университет «Св. Иван Рилски»

Последни новини

Седмица на регионите на ЕС 2022 г

alt=

20-ото издание на EURegionsWeek под мотото «Нови предизвикателства за сближаването на Европа» е готово за стартиране.

Read more

Европейска седмица на устойчивата енергия 2022 г

alt=

От 26 до 30 септември Европейската седмица на устойчивата енергия ще събере публични органи, частни компании, неправителствени организации и потребители, за да популяризират инициативи за зеления и цифровия преход на Европа.

Read more

Транснационалните решения помагат на регионите да станат по-малко енергийно зависими

alt=

През март 2022 г. Европейската комисия обяви плана си да направи Европа независима от руските изкопаеми горива преди 2030 г.

Read more

European Mobility Week 2022

alt=

Европейската седмица на мобилността се провежда на 16-22 септември 2022 г. Тази година темата е „по-добри връзки“.

Read more

Interreg GR-BG Logo
Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национални фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество INTERREG V-A «Гърция-България 2014-2020»

Back to top