Terra-Mine Kick Off Meeting

На 2 октомври 2020 г. бе организирана първата проява за представяне на проекта от водещия бенефициент, община Мадан.


kickoffmeeting01
kickoffmeeting02
kickoffmeeting03
kickoffmeeting04