На 1 октомври 2020 г., се състоя първата онлайн среща по проекта Τerra-Mine, организирана от водещия бенефициент община Мадан, с участието на всички представители на бенефициентите.