20-ото издание на EURegionsWeek под мотото «Нови предизвикателства за сближаването на Европа» е готово за стартиране.

Тазгодишната хибридна програма включва виртуална изложба, както и сесии онлайн и на място, посветени на зеления преход, териториалното сближаване, цифровия преход и овластяването на младежта.

Регистрирайте се в линка по-долу:

https://www.espon.eu/euregions-week-2022